Volejbal Košická

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

OZ Volejbal Košická zaregistrované MV SR 10.2.2012
pod číslom VVS/1-900/90-391 08
IČO 42260027
DIČ 2023444885
č.ú.VUB banka, 2989759156/0200
Janka Alexyho 11
841 01 Bratislava

Tlačivo na 2% z dane nájdete TU až do konca apríla.

Dokumenty Občianskeho združenia Volejbal Košická:
Originály dokumentov sú k nahliadnutiu u správnej rady OZ Volejbal Košická.

STANOVY OZ VOLEJBAL KOŠICKÁ.

ZÁPISNCA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OZ VOLEJBAL KOŠICKÁ.

HOSPODÁRENIE OZ VOLEJBAL KOŠICKÁ.

VOLEBNÝ PORIADOK OZ VOLEJBAL KOŠICKÁ.

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY OZ VOLEJBAL KOŠICKÁ.

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY OZ VOLEJBAL KOŠICKÁ.
http://www.evysledky.com/volejbal/
Volejbal live