Volejbal Košická

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

OZ Volejbal Košická zaregistrované MV SR 10.2.2012
pod číslom VVS/1-900/90-391 08
IČO 42260027
DIČ 2023444885
č.ú.VUB banka, 2989759156/0200

Tlačivo na 2% z dane nájdete TU až do konca apríla.

Dokumenty Občianskeho združenia Volejbal Košická:
Originály dokumentov sú k nahliadnutiu u správnej rady OZ Volejbal Košická.

STANOVY OZ VOLEJBAL KOŠICKÁ.

ZÁPISNCA Z VALNÉHO ZHROMAŽDENIA OZ VOLEJBAL KOŠICKÁ február/2012.

HOSPODÁRENIE OZ VOLEJBAL KOŠICKÁ.

VOLEBNÝ PORIADOK OZ VOLEJBAL KOŠICKÁ.

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY OZ VOLEJBAL KOŠICKÁ február/2012.

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA SPRÁVNEJ RADY OZ VOLEJBAL KOŠICKÁ apríl/2012.

ZOZNAM ČLENOV OZ bude priebežne aktualizovaný (naposledy august 2015).

BENEFITY členov Občianskeho združenia Volejbal Košická -zobrazia sa po prihlaseni

FORMULÁR sfys shop viď BENEFITY.

Kedy MASÁŽ áno, kedy nie nájdete tu.

CENNÍK MASÁŽÍ nájdete tu.

POPIS MASÁŽÍ nájdete tu.
http://www.evysledky.com/volejbal/
Volejbal live