Volejbal Košická

Pravidlá Košická Open Series

I.Turnaje sa organizujú v termínoch uvedených na týchto
stránkach, pričom organizátor si vyhradzuje právo zmeny termínu zo závažných dôvodov. Turnaje sa uskutočnia pri minimálnej účasti 5, maximálne 6 družstiev.

II.Turnaja sa môžu zúčastniť amatérsky hráči volejbalu.
Mix 4+2 (na ihrisku vždy minimálne dve ženy)

III.Hrá sa systémom každý s každým, tzn. každé družstvo odohrá päť resp. 4 zápasy. Hrá sa na dva vyhraté sety do 20 (strop), prípadný tretí set do 15 (strop)

IV.Systém hodnotenia zápasov na turnajoch je nasledovný:
za víťazstvo 2:0 – 3 body, 2:1 – 2 body a za prehru 1:2 – jeden bod, 0:2 – nula bodov. V prípade rovnosti bodov u dvoch družstiev rozhoduje vzájomný zápas, v prípade rovnosti bodov viacerých družstiev sa rozhoduje ďalej v poradí – pomer setov a pomer lôpt v jednotlivých setoch a následne znova vzájomný zápas..

V.V ostatnom sa hrá podľa oficiálnych volejbalových pravidiel.
Výklad pravidiel je v kompetencii usporiadateľa.
Rozhodca - určený usporiadateľom na rozpise zápasov

VI.

Organizátor série si vyhradzuje právo aktualizácie pravidiel v prospech hladkého fungovania série KOŠICKÁ OPEN SERIES.

Každý hráč svojou účasťou na turnaji vyjadruje vôľu riadiť sa týmito pravidlami.
http://www.evysledky.com/volejbal/
Volejbal live